Extra

bijbelplaatjes
Kinderen moeten gestimuleerd worden. Het beste is persoonlijke aandacht: heb interesse voor hun antwoorden en voor hun vragen. Kijk hun ingevulde studies ook na. Het is leuk om er iedere keer een kleine verrassing bij te doen. Er zijn bijvoorbeeld 75 bijbelplaatjes in de handel. Ze zijn te koop onder dit adres:

B.V. Uitgeverij “De Banier”
Antwoordnummer 1238
3500 VE Utrecht
www.debanier.nl

bijbelboekenkast
Daarnaast kun je de kinderen af en toe ‘belonen’ met een plaat in full color. Op de volgende pagina’s zijn er een aantal afgedrukt. Ze mogen gekopieerd worden voor eigen gebruik en ook voor je eigen groep, maar ze mogen niet commercieel worden verhandeld. Vandaar dat er een copyrightteken op zit.
Op de plaat van de bijbelboekenkast staan alle bijbelboeken in de juiste verhouding. Daarmee krijgt een kind inzicht in de opbouw van de Bijbel. Het kind leert haast spelenderwijs een bijbelboek te vinden.
Naast de kleurenplaat kun je ook de zwart-wit plaat gebruiken: die kan het kind zelf inkleuren.
De volgende vragen kun je bij de plaat stellen:
- Hoeveel boeken staan er in deze kast? Tel ze maar.
- Bekijk de plaatjes en de namen van de groepen.
- Weet je waar het Nieuwe Testament begint?
- Lees de bijbeltekst die tussen het Oude en het Nieuwe Testament instaat.
- Wijs het grootste bijbelboek aan. En de kleinste?
- Zoek het bijbelboek op waar het deze keer over gaat.

Bijbelboekenkast in kleur

Zwart-wit bijbelboekenkast

Lege bijbelboekenkast

stamboom
De plaat van de stamboom past bij de studie op Ruth.

bouwplaat ark
Deze bouwplaat  hoort bij 1 Samuël. Druk hem af op geel papier, 120 gram.

tronk
De plaat met de tronk hoort bij Jesaja.

meeleeskaart
De meeleeskaart sluit aan bij Kolossenzen.